نوجوان - پاسخ و جواب
   
   
 
پاسخ و جواب نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 42
بدعالی 
دانستني ها - آیا می دانید که؟

از هم کلاسی های چهارم دبستان خود، چند نفر را با نام کامل می شناسی؟.

از پرسش هایی که در کلاس مرور می کردید پاسخ کدام را کامل به یاد داری؟.    

به یاد آن روز های پر خاطره، سوال های زیر را مرور کن، جواب ها را به خاطر خواهی آورد. مطمئن باش. موفق می شوی.

1.    آوند چیست؟.

2.    ادویه چیست؟.

3.    مهتاب چیست؟.

4.    سرخرگ چیست؟.

5.    باز تابش نور چیست؟.

6.    آیا ماه از خود نور دارد؟.

7.    به چه موادی رسانا می گویند؟.

8.    به چه جانورانی بی مهره می گویند؟.

9.    به هر یک از دو سر آهن ربا چه می گوییم؟.

10.    آیا کیسه ها ی هوایی در تمام بدن قرار دارند؟.

11.    سنگ های رسوبی چگونه تشکیل می شوند؟.

12.    سبزی رنگ برگ ها، به سبب وجود  چه ماده ای است؟.

13.    همه سنگ ها از یک یا چند نوع ............... درست شده اند.

14.    آیا خاصیت  آهن ربایی در تمام قسمت های آهن ربا یکسان است؟.  

15.    سنگ های کوه های .............. و ...............   از نوع آذرین هستند.   

16.    سیم کشی خانه ی شما متوالی(سری) است یا موازی؟. از کجا می فهمید؟.

17.    بدن شما و همه ی موجودات زنده از واحدهای کوچکی به نام .............. ساخته شده است.

18.    شش ها در داخل ............ هستند و با لوله ای به نام .............به بینی و دهان مربوط می شود.

19.    بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی کدام است؟.

1. مشتری         2. زهره                 3. عطارد             4. مریخ

20.    کدام یک از آینه های زیر نور را در یک نقطه جمع می کند؟.

1. تخت            2. بر آمده                   3.فرو رفته             4. هیچ کدام

21.    دستگاه گردش خون با کدام دستگاه ارتباط بیش تری دارد؟.

1. گوارش             2. ماهیچه               3. تنفس                4. استخوان

22.    ادرار در کدام یک از اندام های زیر جمع می شود؟.

23 .    1. کلیه                  2. مثانه                 3. روده بزرگ           4. معده

24.    وظیفه دفاع از بدن در برابر میکروب ها بر عهده ی کدام یک است؟.

1. پلاسما              2. خون                3. گلبول سفید              4. گلبول قرمز

25.    قسمت مایع خون که بیش تر آن آ ب است چه نام دارد؟.

1.     گلبول قرمز           2.  گلبول سفید             3.  پلاسما            4.  سرخرگ

 
قبل >
 

سامانه پیامک

ورود به سایت


دریافت رمز عبور:::: عضویت در سایت

یاران محمد امین