نوجوان - اسامی زنان در قرآن
   
   
 
اسامی زنان در قرآن نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 154
بدعالی 

1.              حوا،

2.           مریم،

3.           آسیه،

4.           بلقیس،

5.           همسر ابو لهب،

6.             همسر حضرت نوح(ع)،

7.             همسر حضرت لوط(ع)،

8.            خواهر حضرت موسی(ع)،

9.          دختران حضرت شعیب(ع)،  

10.        همسر حضرت عمران(ع)،

11.      حنّه مادر حضرت مریم(س) و

12.      یوکابد، مادر حضرت موسی(ع).

خداوند برای هدایت مردم قرآن فرستاد. برای هدایت آن ها از راه هایی، مثل؛ قصّه، ضرب المثل، وعده و وعید، انذار و تبشیر و معرفی الگوها استفاده نمود. با نگاهی گذار به اسامی الگوهای زن در قرآن در می یابیم که در این مورد دو حالت وجود دارد:

1.  با اشاره مستقیم، یعنی؛ مستقیم نام یک زن فقط حضرت "مریم" آمده است. سوره مریم /آیه16: « و در این کتاب از مریم یاد کن، آن گاه که از کسان خود، در مکان شرقی به کناری شتافت.»، البته در سوره تحریم آیه12هم این نام آمده است.

2.  با اشاره غیر مستقیم، یعنی؛ مستقیم نام زنی نیامده، بلکه از نوع بیان و ریخت کلام فهمیده می‌شود که زن به خصوصی مراد است، مثل؛  

الف - حوا، همسر حضرت آدم(ع)، سوره نساء آیه1: « ای مردم از پروردگارتان که شمار را از نفس واحدی آفرید و جفتش (زوجها) را از او آفرید. (از جنس او) و ... تقوا پیشه کنید.» که "زوجها" در آیه اشاره به حضرت "حوا" همسر حضرت "آدم" می‌باشد.

ب – آسیه، همسر فرعون، سوره تحریم آیه 11: « برای کسانی که ایمان آورده‌اند خداوند همسر فرعون را مثل آورد، هنگامی که گفت؛ پروردگارا پیش خود در بهشت خانه‌ای برایم بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان.»

ج - بلقیس، ملکه سباء، سوره نمل آیه 22 : « من آن جا زنی را یافتم که سلطنت می‌کرد و از هر چیزی به او داده شده بود، تختی بزرگ داشت.»

د - یوکابد، مادر حضرت موسی(ع)، سوره قصص آیه 7 : « و ما وحی کردیم به مادر موسی که او را شیر ده و چون بر او بیم ناک شدی او را در نیل بینداز و نترس و اندوه مدار که ما او را به تو برمی‌گردانیم."

ه - خواهر حضرت موسی(ع)، سوره قصص آیه11: « و به خواهر(موسی) گفت؛ از پی او برو، پس او را از دور دید در حالی که آنان متوجّه نبودند.»

و - دختران حضرت شعیب(ع)، سوره قصص آیه23: « و چون به مدین رسید، گروهی از مردم را در آن یافت که(دام های خود را) آب می‌دادند و پشت سرشان دو زن را یافت که (گوسفندان خود را) دور می‌کردند ... .»

ز - حنّه مادر حضرت مریم(س) و همسر حضرت عمران(ع)، سوره آل عمران آیه35: « چون زن عمران گفت؛ پروردگارا آن چه در شکم دارم نذر تو کردم تا آزاد شده باشد، پس از من بپذیر که تو شنوایی.»

ح - زن حضرت نوح(ع) و زن حضرت لوط(ع)، سوره تحریم آیه10: « خدا برای کسانی که کفر ورزیده‌اند، زن نوح و زن لوط را مثل آورده، هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند و به آن ها خیانت کردند و کاری از دست(شوهرانشان) آن ها در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد با داخل شوندگان، داخل آتش شوید.»

ط - زن ابو لهب، سوره مسد آیه4: « بزودی در آتشی پر زبانه فرود آید، و زنش در حالی که هیزم کش(دوزخ) است و در گردنش طنابی است از لیف خرما.»

برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:

* اعجاز قرآن،

* قصّه‌ های قرآن و

* ضرب المثل های قرآن.

 منابع:

1. قرآن کریم، ترجمه محمّد مهدی فولاوند.

2.مرتضی فهیم کرمانی، چهره زن در آئینه اسلام و قرآن.

3.البیان،آیت الله خوئی،ترجمه؛محمّد صادق نجمی وهاشم زاده هریسی، دانشگاه آزادخوی، چ5، 1375.

4.فلسفه حقوق، مصطفی دانش پژوه وقدرت الله خسرو شاهی، موسسه آموزشی امام خمینی، چ5، 1380.

 
 

سامانه پیامک

ورود به سایت


دریافت رمز عبور:::: عضویت در سایت

یاران محمد امین